Najvažniji zaključci sa sjednice upravnog odbora od 03.02.2017.

Ad. 1. Predsjednik društva podnio je izvješće sa sjednice SSRD  MŽ-e.Bili smo prisutni na skupštinama DVD-a Goričan te SRK LINJAK iz Velikog Bukovca.Održali smo mini radnu akciju 31.01.2017.

Ad. 2. Redovnu godišnju skupštinu održali smo 07.01.2017.pred oko 70 članova društva te gostiju.Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.Nakon izvješća: predsjednika o radu društva u 2016.g.,blagajnika,nadzornog odbora,te prijedloga plana rada za 2017.g. uslijedila je rasprava po izvješćima,nakon čega su sva izvješća prihvaćena jednoglasno.Pod točkom 7. dnevnog reda jednoglasno je prihvaćen prijedlog o novom članu za upravni odbor – Goran Cvetanović.

Ad. 3. Ove godine natjecateljsku sezonu nastavljamo u 2.ligi seniora te veterana.Odobrena financijska sredstva bit će na prošlogodišnjoj razini.Usvojen je prijedlog o osnivanju kadetske ekipe te je imenovana komisija za kadete : 1. Nenad Tisaj, 2. Darko Makaj, 3. Davor Ružić.

Ad. 4 . Prijedlog za poribljavanje sa šaranskom mlađi prihvaćen je većinom glasova.

 

Najvažniji zaključci sa sjednice upravnog odbora od 07.10.2016.

Ad. 1. Sudjelovali smo na natjecanju u Mlinarcima 25.09. (Mađarska), sa dvije ekipe te smo osvojili 1. i 3. mjesto. 02.10.2016.bili smo na natjecanju u Kotoribi na vodi “Žužićka” gdje smo osvojili 1. mjesto.

Ad. 2. Na natjecanje se prijavilo 19 pari natjecatelja. 1.mjesto sa 860 gr. osvojili su Marijana Mutak & Antonio Jakšić, 2. mjesto sa 740 gr David & Nikola Golenja, te 3. mjesto sa 675 gr Branko Ivanović & Branko Mesarić.

Ad. 3. Druženje sa U.S.R. “PRIJATELJI” prebacuje se na 2017. god.

Ad. 4. Usvojen je prijedlog za naš ribnjak ULOVI I PUSTI šaran i amur od 5 kg i više.

Najvažniji zaključci sa sjednice upravnog odbora od 15.09.2016.

Ad. 1. Održane su dvije radne akcije: rušenje drva za ogrijev, te saniranje drvarnice. Na natjecanju za Kup SOM-a u Kotoribi zauzeli smo 8. mjesto.

Ad. 2. Na natjecanje za Kup SMUĐ-a prijavilo se 17 natjecatelja. Kup SMUĐ-a osvojio je Davor Ružić sa ulovom od 3055 grama.

Ad. 3. Natjecanje u parovima održat će se 24.09.2016. u subotu sa prijavama parova do 14 sati kod ribičkog doma. Utvrđena je satnica natjecanja te su podjeljena sva zaduženja i obaveze.

Ad. 4. U JUO općine Goričan dostavili smo izvještaj projekta.

Donesena je odluka o zabrani loženja vatre uz obalni pojas ribnjaka.

Kup SMUĐ-a 20.08.2016.

Natjecanje za Kup SMUĐ-a održano je 20.08.2016.na kojem se natjecalo 17 natjecatelja.Nakon vaganja ulova rezultati su sljedeći: 1.mjesto – Davor Ružić sa 3055 gr., 2. mjesto – Antonio Jakšić sa 2955 gr., 3.mjesto – Nenad Tisaj sa 2055 gr.IMG_0029 IMG_0030 IMG_0031 IMG_0032 IMG_0033 IMG_0034 IMG_0035 IMG_0036 IMG_0037 IMG_0038 IMG_0039 IMG_0040 IMG_0041 IMG_0042 IMG_0043 IMG_0044 IMG_0045 IMG_0049 IMG_0050 IMG_0051 IMG_0052 IMG_0058 IMG_0047 IMG_0048 IMG_0053 IMG_0054 IMG_0055