Najvažniji zaključci sa sjednice U.O. od 02.10.2015.g.

Ad.1. Odlučili smo krenuti u realizaciju zamjene dotrajalih prozora na ribičkom domu.Na poziv iz Mađarske (Mlinarci)  idemo na natjecanje sa 2 ekipe.

Ad.2. Natjecanje u parovima održali smo 19.09.2015. sa 20 prijavljenih natjacateljskih parova,te smo na kraju imali pozitivan financijski saldo.

Ad.3. Izradili smo program te financijski plan za 2016.godinu koji ćemo dostaviti na Općinu.

Ad.4. Jednoglasnom odlukom popunili smo Nadzorni odbor sa g. Nikolom Vargek.                                                                                                         Staru dotrajalu škrinju odlučili smo zamjeniti novom.

Najvažniji zaključci sa sjednice U.O. od 14.kolovoza 2015.g.

Ad.1.    11.srpnja 2015. bili smo na natjecanju u V.Bukovcu gdje je : Branko Ivanović bio 2.,Nikola Vargek 2., Branko Mesarić 3.,te smo ukupno osvojili 2. mjesto. Naši seniori su u 2. ligi istok osvojili 1. mjesto,te su trenutno na vodećoj poziciji u 2. ligi.

Ad.2. Zbog nedolaska g. Marđetko Zlatka izvješće se prebacuje na sljedeću sjednicu U.O.

Ad.3. Kup Smuđ-a održat će se 22.kolovoza 2105. sa prijavama do 15 sati.Podijeljena su sva zaduženja i obaveze za natjecanje.

Ad.4. Nabavljene su majice sa logotipom Smuđa po cijeni od 35 kn.

Društveno natjecanje 20.lipnja 2015.

IMG_0004 IMG_0005 IMG_0006 IMG_0007 IMG_0008 IMG_0009 IMG_0010 IMG_0011 IMG_0012 IMG_0013 IMG_0014IMG_0015 IMG_0016 IMG_0017 IMG_0018 IMG_0019 IMG_0020 IMG_0021 IMG_0023 IMG_0024 IMG_0028 IMG_0029IMG_0031 IMG_0032 IMG_0033 IMG_0034 IMG_0035 IMG_0036                                                         Na natjecanje se prijavilo 24 natjecatelja,od toga 20 seniora,1 junoir te 3 kadeta.Rezultati nakon vaganja ulova:

Kadeti: 1.mjesto Damjan Hranjec sa 525 gr.,2.mjesto Josip bergovec  sa 305 grama.

Seniori: 1.mjesto Antonio Jakšić sa 3725 gr.,2.mjesto Slađan Ignac sa 1625 gr.,3.mjesto Damir Gotal sa 1395 grama.

Najvažniji zaključci sa sjednice upravnog odbora od 12.lipnja 2015.

Ad.1. Primili smo obavjest o promjeni datuma održavanja 4.kola  Županijske lige na datum 12.07.2015.Nabavljena je viseća vaga.

Ad.2. Zoran Cvetanović osvojio je 1.mjesto; Ivan Gudlin 3.mjesto; Nikola Vargek 3.mjesto u sektorima te su ekipno osvojili 2.mjesto.

Ad.3. Društveno natjecanje u lovu ribe udicom na plovak, u svim kategorijama održat će se 20.lipnja 2015.g. s prijavama natjecatelja zaključno do 15 sati.Napravljen je raspored svih zaduženja za navedeno natjecanje.

Ad.4. S današnjim danom društvo ima 82 seniora,3 seniorke,3 juniora,19 kadeta,te 14 osoba sa članskom kartom-ukupno 121 član.

Najvažniji zakjlučci sa sjednice upravnog odbora od 22.svibnja 2015.

Ad.1.Izvršili smo popravak škrinje za rashlađivanje.                                           Natjecatelji su u 1.kolu na “Žužički “u Kotoribi osvojili 5.mjesto.

Ad.2. Na natjecanje se prijavilo 31 natjecatelj,od toga 25 seniora,2         seniorke te 4 kadeta.Ukupni ulov je bio preko 40 kg ribe.

Ad.3.Domaćini smo 2.kolu 2.Ž.L. istok,31 svibnja 2015.Izvršili smo podjelu zaduženja za navedeno natjecanje.

Ad.4. Dino Čavlek dao je ostavku na članstvo u nadzornom odboru.