Najvažniji zaključci sa sjednice U.O. od 14.kolovoza 2015.g.

Ad.1.    11.srpnja 2015. bili smo na natjecanju u V.Bukovcu gdje je : Branko Ivanović bio 2.,Nikola Vargek 2., Branko Mesarić 3.,te smo ukupno osvojili 2. mjesto. Naši seniori su u 2. ligi istok osvojili 1. mjesto,te su trenutno na vodećoj poziciji u 2. ligi.

Ad.2. Zbog nedolaska g. Marđetko Zlatka izvješće se prebacuje na sljedeću sjednicu U.O.

Ad.3. Kup Smuđ-a održat će se 22.kolovoza 2105. sa prijavama do 15 sati.Podijeljena su sva zaduženja i obaveze za natjecanje.

Ad.4. Nabavljene su majice sa logotipom Smuđa po cijeni od 35 kn.

Društveno natjecanje 20.lipnja 2015.

IMG_0004 IMG_0005 IMG_0006 IMG_0007 IMG_0008 IMG_0009 IMG_0010 IMG_0011 IMG_0012 IMG_0013 IMG_0014IMG_0015 IMG_0016 IMG_0017 IMG_0018 IMG_0019 IMG_0020 IMG_0021 IMG_0023 IMG_0024 IMG_0028 IMG_0029IMG_0031 IMG_0032 IMG_0033 IMG_0034 IMG_0035 IMG_0036                                                         Na natjecanje se prijavilo 24 natjecatelja,od toga 20 seniora,1 junoir te 3 kadeta.Rezultati nakon vaganja ulova:

Kadeti: 1.mjesto Damjan Hranjec sa 525 gr.,2.mjesto Josip bergovec  sa 305 grama.

Seniori: 1.mjesto Antonio Jakšić sa 3725 gr.,2.mjesto Slađan Ignac sa 1625 gr.,3.mjesto Damir Gotal sa 1395 grama.

Najvažniji zaključci sa sjednice upravnog odbora od 12.lipnja 2015.

Ad.1. Primili smo obavjest o promjeni datuma održavanja 4.kola  Županijske lige na datum 12.07.2015.Nabavljena je viseća vaga.

Ad.2. Zoran Cvetanović osvojio je 1.mjesto; Ivan Gudlin 3.mjesto; Nikola Vargek 3.mjesto u sektorima te su ekipno osvojili 2.mjesto.

Ad.3. Društveno natjecanje u lovu ribe udicom na plovak, u svim kategorijama održat će se 20.lipnja 2015.g. s prijavama natjecatelja zaključno do 15 sati.Napravljen je raspored svih zaduženja za navedeno natjecanje.

Ad.4. S današnjim danom društvo ima 82 seniora,3 seniorke,3 juniora,19 kadeta,te 14 osoba sa članskom kartom-ukupno 121 član.

Najvažniji zakjlučci sa sjednice upravnog odbora od 22.svibnja 2015.

Ad.1.Izvršili smo popravak škrinje za rashlađivanje.                                           Natjecatelji su u 1.kolu na “Žužički “u Kotoribi osvojili 5.mjesto.

Ad.2. Na natjecanje se prijavilo 31 natjecatelj,od toga 25 seniora,2         seniorke te 4 kadeta.Ukupni ulov je bio preko 40 kg ribe.

Ad.3.Domaćini smo 2.kolu 2.Ž.L. istok,31 svibnja 2015.Izvršili smo podjelu zaduženja za navedeno natjecanje.

Ad.4. Dino Čavlek dao je ostavku na članstvo u nadzornom odboru.

Proljetni kup “SMUĐ”-a 24.04.2015.g.

Na natjecanje se prijavilo 31 natjecatelja – 25 seniora, 2 seniorke i 4 kadeta. Kadeti : 1.Bergovec Josip -3077 gr., 2.Hranjec Damjan-2472gr                                      3. Dominik Nikola -662gr.

Seniorke: 1.Biljana Cvetanović -1180 gr

Seniori : 1.Golenja Nikola – 7310 gr.,2.Purgar Dejan -6450grIMG_0001 - kopija IMG_0003 - kopija IMG_0004 - kopija IMG_0005 - kopija IMG_0006 - kopija IMG_0007 - kopija IMG_0008 - kopija IMG_0009 - kopija IMG_0010 - kopija IMG_0011 - kopija IMG_0012 - kopija IMG_0013 - kopija IMG_0014 - kopija IMG_0015 - kopija IMG_0016 - kopija IMG_0017 - kopija IMG_0018 - kopija IMG_0020 - kopija IMG_0021 - kopija IMG_0022 - kopija IMG_0023 - kopija IMG_0024 - kopija IMG_0025 - kopija IMG_0027 - kopija IMG_0028 - kopija IMG_0029 - kopija IMG_0030 - kopija IMG_0031 - kopija IMG_0032 - kopija IMG_0033 - kopija IMG_0034 - kopija IMG_0035 - kopija IMG_0037 - kopija IMG_0038 - kopija IMG_0039 - kopija IMG_0040 - kopija IMG_0041 - kopija IMG_0042 - kopija IMG_0043 - kopija IMG_0044 - kopija IMG_0045                                         3.Jakšić Josip -3047 gr.