Najvažniji zaključci sa sjednice UO ŠRD “Smuđ” Goričan od 14.03.2014.

  • Ad.1. 08.03.2014. poribili smo sa 50 kg štuke., dobili smo poziv za natjecanja u Kotoribi za 06.04. i 13.04.2014.
  • Ad.2. g.predsjednik društva podnio je iscrpno izvejšće o radu svih komisija, te planu rada i financijskom planu za 2014.g.
  • Ad.3. Sve radne akcije održat će se prema informatoru, a prva je 15.03.2014. u 15 sati.
  • Ad.4. Proljetni kup održat će se 26.04.2014. s prijavama do 15 sati. Podijeljena su sva zaduženja za održavanje istog.

Najvažniji zaključci sa sjednice UO ŠRD

Ad.1. Ove godine bili smo na skupštinama: SRU Prijatelji, Udruge poljoprivrednih proizvođača te DVD-a Goričan.

Ad.2. Izvješće sa god.skupštine društva se zbog nepotpunih podataka prebacuje za sljedeću sjednicu U.O.

Ad.3. Radne akcije održati će se prema Informatoru koji se dobije prilikom kupnje ribolovne dozvole, a kopija Informatora biti će izvješena na oglasnoj ploči u ribičkom domu.

Ad.4. Financijski plan za natjecateljsku ekipu za 2014.g. se povećava za 500 kn u odnosu na prošlu godinu.

Odobrena je prodaja ribolovnih dozvola na 2 rate.