Najvažniji zaključci sa sjednice upravnog odbora od 17.04.2015.g.

Ad.1. Bili smo domaćini povodom dana “Više cvijeća manje smeća”u organizaciji Općine Goričan.Poribili smo 10.04.2015. sa 256 kg mlađi šarana.Sudjelovali smo na natjecanju SRD TRNAVA iz Hodošana te osvojili 3.mjesto.

Ad.2. Proljetni kup održat će se 25.04.2015. sa prijavama natjecatelja zaključno do 15 sati.Podjeljena su sva zaduženja i obaveze.

Ad.3. G. predsjednik podnio je iscrpno izvješće sa sjednice Upravnog odbora SSRD MŽ,te predočio materijale sa sjednice.

Ad.4. Dobili smo domaćinstvo 2.kola 2. Županijske lige istok,31.05.2015.g.Donesena je odluka za kupnju viseće digitalne vage,za koju je zadužen g.Horvat Ivan.

Najvažniji zaključci sa sjednice upravnog odbora od 13.02.2015.

Ad.1. Aktivni članovi društva sudjelovali u spašavanju mlađi.Predsjednik i dva kuhara aktivirat će se u organizaciju općinskog maskenbala.

Ad.2. Za održavanje godišnje skupštine potrošili smo 927 kn.

Ad.3. Financijski plan za natjecatelje II lige ,te lige veterana odobren u iznosu od 8000 kn.

Ad.4. Predsjednk i tajnik sudjelovat će na god.skupštini SŠRD-A.

Najvažniji zaključci sa sjednice upravnog odbora od 29.08.2014.g.

Ad.1. Postavljene su nove table o obavjesti o zabrani ribolova te mjestima za parkiranje.

Ad.2. Financijsko izvješće sa domaćinstva 5. kola II Ž.L. istok je pozitivno,kao i organizacijski dio.

Ad.3. Na natjecanje se prijavilo 29 natjecatelja. Antonio Jakšić je sa 2342 grama ulova osvojio 1. mjesto te prijelazni pehar koji je do sada bio 2 godine za redom u vlasništvu Marijana Mutak.

Ad4. Druženje sa udrugom poljoprivrednih proizvođača       predviđeno je za 30.08.2014.                                                                               Natjecanje u parovima održat će se 20.09.2014.g.