Ekologija

Štitimo okoliš

Sve više postajemo svjesni da netaknute prirode gotovo i nema. Boravak nas ribolovaca u prirodi bi trebao biti takav da iza nas ne bi smjelo ostati ništa što bi ukazivalo na našu prisutnost. Svaki ribolovac dužan je održavati čistoću ribolovnog mjesta bez obzira da li je sam onečistio mjesto ili ga je tako zatekao. Tko ne želi počistiti mjesto gdje namjerava loviti neka produži dalje do čistog. To se posebno odnosi na Šodericu, jer nažalost Murom dolazi prilično smeća uzvodno iz gornjeg Međimurja, Slovenije i Austrije.

Šoderica će biti onoliko čista i uredna kakvom je uglavnom mi ribolovci činimo – kutijice za crve, konzerve i staklenke kukuruza, vrečice od hrane za ribe su isključivo naši uporabni predmeti!

Za zaštitu ribljeg fonda, kvalitetu voda i čistoću okoliša odgovorni su svi ribolovci. Svaki ribolovac dužan je u što kraćem vremenu prijaviti odgovornim osobama u društvu bilo kakvo zagađenje naših voda.

Ušće Mure u Dravu je teško prohodni komadić divljine između međimurske Donje Dubrave i podravskog Legrada. To je jedinstveni labirint rijeke, sprudova, rukavaca i potoka, mrtvica i šuma koji je gotovo nestao u cijeloj Europi. Ovdje nalazimo mnoge životinje poput vodomara, orla štekavca, jelena, biljke kebrač i mnogih ostalih… Ušće Mure s pravom nazivaju hrvatskom Amazonom! Najveći dio šireg područja ušća je zaštićen kao Posebni zoološki rezervat Veliki Pažut.