Najvažniji zaključci sa sjednice U.O. od 02.10.2015.g.

Ad.1. Odlučili smo krenuti u realizaciju zamjene dotrajalih prozora na ribičkom domu.Na poziv iz Mađarske (Mlinarci)  idemo na natjecanje sa 2 ekipe.

Ad.2. Natjecanje u parovima održali smo 19.09.2015. sa 20 prijavljenih natjacateljskih parova,te smo na kraju imali pozitivan financijski saldo.

Ad.3. Izradili smo program te financijski plan za 2016.godinu koji ćemo dostaviti na Općinu.

Ad.4. Jednoglasnom odlukom popunili smo Nadzorni odbor sa g. Nikolom Vargek.                                                                                                         Staru dotrajalu škrinju odlučili smo zamjeniti novom.

Odgovori