Najvažniji zaključci sa sjednice upravnog odbora od 17.04.2015.g.

Ad.1. Bili smo domaćini povodom dana “Više cvijeća manje smeća”u organizaciji Općine Goričan.Poribili smo 10.04.2015. sa 256 kg mlađi šarana.Sudjelovali smo na natjecanju SRD TRNAVA iz Hodošana te osvojili 3.mjesto.

Ad.2. Proljetni kup održat će se 25.04.2015. sa prijavama natjecatelja zaključno do 15 sati.Podjeljena su sva zaduženja i obaveze.

Ad.3. G. predsjednik podnio je iscrpno izvješće sa sjednice Upravnog odbora SSRD MŽ,te predočio materijale sa sjednice.

Ad.4. Dobili smo domaćinstvo 2.kola 2. Županijske lige istok,31.05.2015.g.Donesena je odluka za kupnju viseće digitalne vage,za koju je zadužen g.Horvat Ivan.

Odgovori