Najvažniji zaključci sa sjednice upravnog odbora od 01.03.2019.

1. Aktualni sat: Prisustvovali smo skupštinama susjednih ribolvonih društava. Sudjelovali smo u radu skupštine SSRD MŽ-e. Predali smo u općinu svu potrebnu dokumentaciju za javni natječaj za projekte organizacija civilnog društva.

2. Izvješće sa Skupštine društva: Redovnu skupštinu održali smo 05.01.2019. u ribičkom domu. Predloženi dnevni red od 10 točaka jednoglasno je prihvaćen. Nakon izvješća : predsjednika, blagajnika te nadzornog odbora, uslijedila je rasprava te njihovo jednoglasno potvrđivanje. Jednoglasno su potvrđeni : član upravnog odbora – Antonio Sinković, te nadzornog odbora – Nikola Golenja.

3. Ostalo: Donesena je odluka o pribljavanju za tekuću godinu sa šaranom jednogodišnjim. Povodom Fašnjeka u organizaciji općine ( 03.03.2019. ) društvo sudjeluje u kuhanju vina, čaja te podjeli krafni.