Najvažniji zaključci sa sjednice upravnog odbora od 03.02.2017.

Ad. 1. Predsjednik društva podnio je izvješće sa sjednice SSRD  MŽ-e.Bili smo prisutni na skupštinama DVD-a Goričan te SRK LINJAK iz Velikog Bukovca.Održali smo mini radnu akciju 31.01.2017.

Ad. 2. Redovnu godišnju skupštinu održali smo 07.01.2017.pred oko 70 članova društva te gostiju.Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.Nakon izvješća: predsjednika o radu društva u 2016.g.,blagajnika,nadzornog odbora,te prijedloga plana rada za 2017.g. uslijedila je rasprava po izvješćima,nakon čega su sva izvješća prihvaćena jednoglasno.Pod točkom 7. dnevnog reda jednoglasno je prihvaćen prijedlog o novom članu za upravni odbor – Goran Cvetanović.

Ad. 3. Ove godine natjecateljsku sezonu nastavljamo u 2.ligi seniora te veterana.Odobrena financijska sredstva bit će na prošlogodišnjoj razini.Usvojen je prijedlog o osnivanju kadetske ekipe te je imenovana komisija za kadete : 1. Nenad Tisaj, 2. Darko Makaj, 3. Davor Ružić.

Ad. 4 . Prijedlog za poribljavanje sa šaranskom mlađi prihvaćen je većinom glasova.