Najvažniji zaključci sa sjednice upravnog odbora od 06.04.2018.

Ad. 1. – 25.02.2018.bili smo nazočni  skupštini SSRD-a Međimurske županije

-u općinu smo predali program za dodjelu financijskih sredstava

-započeli su radovi na uređenju okoliša našeg ribnjaka

– 23.09.2018. domaćini smo zadnjeg kola 2. županijske lige za seniore

Ad. 2.-proljetni kup održati će se 21.04.2018. s prijavama do 15 sati.

-podijeljena su sva zaduženja i obaveze za održavanje Proljetnog kupa

Ad. 3. -nabavljena je hrana za sve natjecanja

-potrebno je obaviti lječničke preglede za sve natjecatelje

-radna akcija održati će se 14.04.2018. s početkom od 15 sati.