Najvažniji zaključci sa sjednice upravnog odbora od 06.04.2021.

1.Aktualni sat : održana radna akcija na Šuderici ,prikupili smo određeni iznos donacija za koji ćemo kupiti trenirke za natjecatelje,na Šuderici će se održati izložba slika na otvorenom.

2.Dogovor za natjecanja: Proljetni kup će se održati 10.04.s prijavama do 13 sati. 1. kolo kadetske lige će se održati u nedjelju 25.04. s prijavama do 8 sati.

3.Ostalo : Prijedlog Damira G. da se više članova uključi u samu organizaciju natjecanja.