Najvažniji zaključci sa sjednice upravnog odbora od 06.09.2019.

  1. Aktualni sat : Sudjelovali smo na natjecanju u Mađarskoj, u Mlinarcima sa dvije ekipe gdje smo osvojili 1. i 2. mjesto.
  2. KUP SMUĐ-a održali smo 17.08.2019.g. sa 13 prijavljenih natjecatelja od čega jedna kadetkinja. Josip Švenda osvojio je 1. mjesto sa 5760 grama i prijelazni pehar.
  3. Natjecanje u parovima održati će se 22.09.2019.u nedjelju s prijavama do 7 sati.
  4. 6.kolo II županijske lige održati će se 29.09.2019.u nedjelju na našoj Šuderici. Podijeljena su sva zaduženja i obaveze za održavanje ovih natjecanja.
  5. Ostalo : Razmatrani su prijedlozi u vezi promjena u održavanju kadetske lige,te prijedlog za natjecanje fider tehnikom.