Najvažniji zaključci sa sjednice upravnog odbora od 07.10.2016.

Ad. 1. Sudjelovali smo na natjecanju u Mlinarcima 25.09. (Mađarska), sa dvije ekipe te smo osvojili 1. i 3. mjesto. 02.10.2016.bili smo na natjecanju u Kotoribi na vodi “Žužićka” gdje smo osvojili 1. mjesto.

Ad. 2. Na natjecanje se prijavilo 19 pari natjecatelja. 1.mjesto sa 860 gr. osvojili su Marijana Mutak & Antonio Jakšić, 2. mjesto sa 740 gr David & Nikola Golenja, te 3. mjesto sa 675 gr Branko Ivanović & Branko Mesarić.

Ad. 3. Druženje sa U.S.R. “PRIJATELJI” prebacuje se na 2017. god.

Ad. 4. Usvojen je prijedlog za naš ribnjak ULOVI I PUSTI šaran i amur od 5 kg i više.

Odgovori