Najvažniji zaključci sa sjednice upravnog odbora od 29.04.2016.

Ad. 1. Izvršili smo poribljavanje 19.travnja sa mlađi šarana.Općina  je izvela radove na poravnanju dijela puta oko šuderice.

Ad. 2. Organizacija provedbe proljetnog kupa je vrlo uspješno odrađena.Na natjecanje se prijavilo 28 natjecatelja- 5 kadeta, jedna seniorka,te 22 seniora.Ulov se kretao od 10 do 3950 gr.

Ad. 3. Pojedinačno natjecanje predviđeno je za 07.svibnja sa prijavama do 14 sati.

Ad. 3. Donesena je odluka za kupovinu 2 suncobrana za veteransku ekipu.

Odgovori