Najvažniji zaključci sa sjednice upravnog odbora od 29.08.2014.g.

Ad.1. Postavljene su nove table o obavjesti o zabrani ribolova te mjestima za parkiranje.

Ad.2. Financijsko izvješće sa domaćinstva 5. kola II Ž.L. istok je pozitivno,kao i organizacijski dio.

Ad.3. Na natjecanje se prijavilo 29 natjecatelja. Antonio Jakšić je sa 2342 grama ulova osvojio 1. mjesto te prijelazni pehar koji je do sada bio 2 godine za redom u vlasništvu Marijana Mutak.

Ad4. Druženje sa udrugom poljoprivrednih proizvođača       predviđeno je za 30.08.2014.                                                                               Natjecanje u parovima održat će se 20.09.2014.g.

Odgovori