Najvažniji zaključci upravnog odbora od 13.04.2017.

Ad. 1.  17.03.2017. bili smo prisutni na prezentaciji projekta ŠUDERICA u domu PRIJATELJA , 01.04.2017. bili smo tradicionalno domaćini ZELENOJ AKCIJI u organizaciji općine.

Ad. 2. Proljetni kup održat će se 22.04.2017. s prijavama do 15 sati.Podjeljena su sva zaduženja i obveze za održavanje natjecanja.

Ad. 3. Kadetsko natjecanje održat će se u 3 (tri) kola. I kolo održat će se 29.04.2017.s prijavama do 15 sati,te je napravljena satnica natjecanja.

Ad. 4. Pojedinačno natjecanje održat će se 17.04.2017. s prijavama do 7 i 30 sati.