Sjednica upravnog odbora održat će se 06.10.2017. u 19 sati

DNEVNI RED:

1.Aktualni sat

2.Izvješća sa održanih natjecanja

3.Dogovor za sanaciju krovišta

4.Ostalo