Sjednica upravnog odbora održati će se 02.02.2018. u 19 sati

DNEVNI RED:

  1. Aktualni sat
  2. Izvješće sa godišnje skupštine
  3. Poribljavanje
  4. Ostalo