Najvažniji zaključci sa sjednice upravnog odbora od 29.04.2016.

Ad. 1. Izvršili smo poribljavanje 19.travnja sa mlađi šarana.Općina  je izvela radove na poravnanju dijela puta oko šuderice.

Ad. 2. Organizacija provedbe proljetnog kupa je vrlo uspješno odrađena.Na natjecanje se prijavilo 28 natjecatelja- 5 kadeta, jedna seniorka,te 22 seniora.Ulov se kretao od 10 do 3950 gr.

Ad. 3. Pojedinačno natjecanje predviđeno je za 07.svibnja sa prijavama do 14 sati.

Ad. 3. Donesena je odluka za kupovinu 2 suncobrana za veteransku ekipu.

Proljetni kup 2016.

Proljetni kup – 23.travnja 2016.

Natjecanju je pristupilo 28 natjecatelja: 5 kadeta, jedna seniorka te 22 sweniora.Nakon vaganja rezultati su bili sljedeći:

Kadeti : 1.mj. Damjan Hranjec-980gr; 2.mj. Josip Bergovec-670gr 3.mj. Luka Tisaj-555 gr.

Seniori : 1.mj. Nikola Golenja-3950 gr; 2.mj. Damir Gotal-3750gr 3.mj. Josip Jakšić-3120 gr.

Seniorka Tatjana Horvat imala je ulov od 305 grama.IMG_0013 IMG_0014 IMG_0015 IMG_0016 IMG_0017 IMG_0018 IMG_0019 IMG_0020 IMG_0021 IMG_0022 IMG_0023 IMG_0024 IMG_0025 IMG_0026 IMG_0027 IMG_0028 IMG_0030 IMG_0031 IMG_0032 IMG_0033 IMG_0034 IMG_0035 IMG_0036 IMG_0037 IMG_0038 - kopija IMG_0040 IMG_0041 IMG_0042 IMG_0043 IMG_0055

Najvažniji zaključci sa sjednice upravnog odbora od 15.04.2016.

Ad 1. Za dan planete Zemlja u organizaciji općine    03.04.2016.sudjelovali smo u pripremi jela za sve sudionike. Vargek & company su obnovili vanjsku fasadu.

Ad 2. Proljetni kup održat će se 23.travnja 2016. sa prijavama natjecatelja do 15 sati.Napravljen je raspored svih zaduženja.

Ad 3. Dogovor za održavanje šaranskog kupa odgađa se za sljedeću sjednicu upravnog odbora.

Ad 4. Hrana za natjecatelje nabavit će se dok dobijemo raspored domaćinstva po kolima.Poslat ćemo obavijesti svima koji nisu podmirili svoje obaveze prema članskim i ribolovnim dozvolama.

Najvažniji zaključci sa sjednice upravnog odbora od 12.02.2016.

Ad.1. Švenda Josip i Makaj Darko aktivno su bili uključeni u manifestaciju”Gorički maškare”.

Ad.2. Predsjednik Društva podnio je iscrpno izvješće sa sjednice U.O. SSRD MŽ-e,te u pisanom obliku predočio izvješća svih komisija Izvršnog odbora SSRD MŽ-e.

Ad.3. Blagajnik Društva iznio je smjernice u budućem vođenju financijskog poslovanja društva.Društvo s današnjim danom ima 52 seniora,3 kadeta te 4 seniora sa članskom kartom.

Ad.4. Donesena je odluka o besplatnoj članskoj karti za kadete uz uvjet da je jedan od roditelja imaoc ribolovne dozvole u tekućoj godini.Odluka se primjenjuje s danom donošenja.