Najvažniji zaključci sa sjednice upravnog odbora od 06.04.2018.

Ad. 1. – 25.02.2018.bili smo nazočni  skupštini SSRD-a Međimurske županije

-u općinu smo predali program za dodjelu financijskih sredstava

-započeli su radovi na uređenju okoliša našeg ribnjaka

– 23.09.2018. domaćini smo zadnjeg kola 2. županijske lige za seniore

Ad. 2.-proljetni kup održati će se 21.04.2018. s prijavama do 15 sati.

-podijeljena su sva zaduženja i obaveze za održavanje Proljetnog kupa

Ad. 3. -nabavljena je hrana za sve natjecanja

-potrebno je obaviti lječničke preglede za sve natjecatelje

-radna akcija održati će se 14.04.2018. s početkom od 15 sati.

Najvažniji zaključci sa sjednice upravnog odbora od 02.02.2018.

Ad. 1. prisustvovali smo skupštinama SRK LINJAK V. Bukovec, USR PRIJATELJI te DVD Goričan.Prisutni smo bili i na sjednici u općini (17.01.2018.) , gdje su predložene smjernice za održavanje fašnjeka (11.02.2018.) i dan Planeta Zemlje – akcije čišćenja okoliša (24.03.2018.).

Ad. 2. Godišnju skupštinu Društva održali smo u Ribičkom domu nakon dugi niz godina.Izvješća predsjednika , blagajnika te nadzornog odbora prihvaćena su jednoglasno.Pod točkom 7. donijeta je odluka o dopuni statuta društva koja se odnosi na čl. 9. a dodaje se iza stavka 3.

Ad. 3. Donijeta je odluka o proljetnom poribljavanju sa mlađi šarana.

Ad. 4. Osnovana je nova natjecateljska komisija u sastavu : Davor Ružić , Darko Makaj i Josip Švenda .

Najvažniji zaključci sa sjednice upravnog odbora od 15.12.2017.

Ad. 1. Predali smo u općinu materijale za Gorički listek.Naručeni su kalendari:džepni,veliki te informatori za 2018.godinu.

Ad. 2. Završno druženje održali smo 25.11.2017.Na druženju su bili prisutni:članovi upravnog i nadzornog odbora,natjecateljska ekipa,predstavnici ribolovnih društava iz Mađarske i Velikog Bukovca te sponzori našeg društva.

Ad. 3. Godišnja skupština održati će se 6.siječnja 2018. u ribičkom domu s početkom u 18 sati.Podjeljena su sva zaduženja i obaveze za godišnju skupštinu.

Ad. 4. Od 2018.godine svi budući članovi društva biti će obavezni ispuniti PRISTUPNICU za članstvo u SRD SMUĐ Goričan.Donešena je odluka da sva djeca starosti do 14 godina s prebivalištem u Goričanu mogu u 2018.g. podići besplatnu člansku kartu.

Najvažniji zaključci sa sjednice upravnog odbora od 17.11.2017.

Ad. 1.  07.10.2017.završili smo sanaciju zapadnog dijela krovišta na ribičkom domu. 15.11.2017. u općinskoj multimedijskoj dvorani održana je sjednica predsjednika svih udruga, gdje smo predali plan rada za sljedeću 2018.godinu.

Ad. 2. Završno druženje održat će se 25.11.2017. g. s početkom u 18 sati u ribičkom domu.

Ad. 3. Godišnja skupština održat će se 06.01.2018.g. u ribičkom domu s početkom u 18 sati.

Ad. 3. Podnesen je prijedlog za izlov soma uz određenu nagradu.