Poslovnik o radu upravnog odbora ŠRD

  1. Sastanci Upravnog odbora sazivaju se prema potrebi ili na prijedlog najmanje trećine članova Upravnog odbora
  2. Tajnik društva na najprikladniji način obavještava članove Upravnog odbora o terminu i dnevnom redu i tom prilikom traži od članova da se izjasne o mogućnosti prisustvovanja sastanku ( osobno, telefonski, na mobitel, SMS – u dogovoru s članovima )
  3. U slučaju spriječenosti, članovi koji su potvrdili da mogu prisustvovati sastanku Upravnog odbora, dužni su o tome obavijestiti tajnika najkasnije 1 sat prije dogovorenog termina održavanja. U protivnom će se to evidentirati kao gruba povreda Poslovnika
  4. Članovi su dužni odazvati se u točno zakazano vrijeme
  5. U raspravama su članovi dužni međusobno se uvažavati i ponašati se parlamentarno
  6. Grubo vrijeđanje, omalovažavanje, psovanje, fizički napadi i neopravdano napuštanje sastanka, odlukom Upravnog odbora evidentirati će se kao gruba povreda Poslovnika
  7. Nedolazak na dogovorenu dužnost ili aljkavo obavljanje iste, odlukom Upravnog odbora evidentirati će se kao gruba povreda Poslovnika
  8. Članovi Upravnog odbora trebaju biti za primjer ostalim članovima društva u poštivanju zakonskih propisa, zaštiti ribljeg fonda i očuvanju čiste okoline. Oni članovi koji se ogriješe o iste, odlukom Upravnog odbora evidentirati će se kao gruba povreda Poslovnika
  9. Kada za vrijeme trajanja mandata član Upravnog odbora treći put grubo povrijedi Poslovnik slijedi neopozivo isključenje
  10. Članovi Upravnog odbora su dužni imati člansku kartu i ribolovnicu do 01.03. tekuće godine