Sjednica Upravnog odbora održat će se 02.10.2015. u 19 sati

Dnevni red: 1. Aktualni sat

2. Izvješće sa natjecanja u parovima

3. Izrada programa i financijskog plana za 2016.g.

4. Ostalo

Odgovori